Sabiedriskas ēkas

Sabiedriskas ēkas ir trešās grupas ēkas, tādēļ to projektēšana ir visapjomīgākā un sarežģītākā. Projekts papildus saskaņojams ar neitrālu ekspertu, kuram ir attiecīgs sertifikāts projektu ekspertīzē.

 

Mūsu inženieri piedalījušies vairāku šādu ēku projektos. ORCLA jaunās ražotnes projektā Ādažos, ALFA centra piebūves projektā, RTU Inženierbūvju fakultātes rekonstrukcijas projektā, Slēgta tenisa centra projektā Rīgā, Sporta viesnīcas projektā Piņķos.