Nojaukšanai paredzētas noliktavas ēkas Rīgas ostā                                                                                                                                   Nojaukšanai paredzēta ēka Jūrmalā

 

Ja paredzēts nojaukt ēku vai demontēt atsevišķas ēkas konstrukcijas, nepieciešams veikt objekta inženiertehnisko apsekošanu. 

 

Lai ēkas nojaukšana būtu droša un atbilstoša attiecīgajiem normatīviem un likumiem, nepieciešams izstrādāt Darbu Organizēšanas Projektu ( DOP ). Sarežģītākos objektos uzņēmums, kas veiks konstrukciju demontāžu, izstrādā Darbu Veikšanas Projektu ( DVP ).