Esošas ēkas pārbūvēt vai restaurēt var izvērsties par visai sarežģītu projektu. Šādos gadījumos vispirms veicama ēkas inženiertehniskā apsekošana. Pie kam tā izdarāma ar paaugstinātu rūpību. Ēkās var būt slēpti defekti. Ne vienmēr vizuāli tie redzami. Nepieciešama padziļināta izpēte. Īpaši koka un tērauda konstrukcijām.

 

Lai veiktu ēkas restaurāciju vai pārbūvi, nepieciešams noskaidrot vai tā neatrodas kultūrvēsturisku objektu sarakstā. Ja atrodas, visas darbības saskaņojamas ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Šādus objektus aizsargā likums: Par kultūras pieminekļu aizsardzību (likumi.lv)

Šādu būvdarbu veikšanai iesakam sameklēt projektu vadītāju. Bieži arhitekts veic arī projekta vadītāja funkcijas.

Mūsu uzņēmuma speciālisti piedalījušies vairākās muižas ēku restaurācijās. Tie visi ir bijuši ļoti interesanti projekti. Objekti, paši par sevi, ir bijuši interesanti. Iegūta laba informācija par senāk Latvijā izmantotiem būvmateriāliem, to īpašībām un ilgmūžību. Tāpat iegūta informācija par senāk Latvijā pielietotām būvniecības tehnoloģijām.

 

 

Dokumenti, kas sagatavojami, lai sāktu projektēt BK sadaļu:

 

1. Atļauja no būvvaldes par projektēšanas uzsākšanu;

2. Ēkas inventarizācijas lieta;

3. Izraksts no Zemesgrāmatas;

4. Izziņa no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, atļauja pārbūvei ( ja ēka ir mantojuma sarakstā );

5. Arhitekta izstrādāta projekta AR sadaļa;

6. Tehniskās apsekošanas atzinums ( ja tāda nav, tad apsekošana ir jāveic );

7. Ja pieejams, iepriekšējais vai sākotnējais ēkas projekts;

8. Jebkuri pieejamie dokumenti par ēku.

 

Ķeižu muiža ( Valmieras rajonā ):

 

 

Esošas kūts ēkas pārbūve par ražotni

Pagraba telpu pārbūve Vecrīgā

 

Bramberģes muiža ( Jelgavas rajonā ):

 

Ražošanas ēkas pārbūve