Mūsu uzņēmuma speciālisti veic gan jaunu ēku gan to daļu  būvkonstrukciju ( projekta BK sadaļa ) projektēšanu. Strādājam atbilstoši Latvijā pieņemtajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

Atbilstoši paredzēto konstrukciju materiāliem, projekta gaitā tiek ievēroti atbilstoši būvnormatīvi.

Visi pasūtītājam izsniegtie dokumenti atbilst Latvijā pieņemtajiem standartiem. 

Visi projektā iesaistītie speciālisti ir civiltiesiski apdrošināti savā profesionālās darbības jomā.

 

Jaunas ēkas projekta būvkonstrukciju ( BK ) sadaļa tiek izstrādāta stadijās:

1. Projekta skiču stadija;

2. Tehniskā projekta stadija;

3. Detalizēta darbu rasējumu stadija.

Stadija, kādā izstrādājams projekts, nosakāma projektēšanas darbu uzdevumā, kuru projektētājs saskaņo ar pasūtītāju un projekta vadītāju pirms projektēšanas uzsākšanas.

Katrā stadijā projekta dokumentācijā ietver atšķirīgu informāciju, ar atšķirīgu detalizācijas pakāpi. Izstrādājot projektu vairākās stadijās, dokumentācijai jāietver informācija tā, lai projekts būtu lasāms vienoti un nepārprotami. Latvijas Būvkonstrukciju Projektētāju Asociācija ( LBPA ) izstrādājusi standartu " Prasības Būvkonstrukciju Projekta saturam un noformēšanai " ( LBPA-PS-001:2016 ), kurā atrodama sīkāka informācija par projekta stadijām un dokumentu noformēšanu.

Ja projekta dokumentācijā ( rasējumos ) tiek norādīti konkrēti konstrukciju, elementu ražotāji/piegādātāji, vienmēr tiek pievienoti atbilstoši dokumenti/sertifikāti pēc kuriem pasūtītājs var viegli izvēlēties alternatīvus ražotājus/piegādātājus.

 

Sadaļā NODERĪGI pievienotas saites ar ražotājiem/piegādātājiem ar kuriem esam strādājuši un par kuru produkciju mums, līdz šim, nav iebildumu.