Starptautiskās finanšu organizācijas pieaicināja mūsu speciālistus ,lai sagatavotu un sniegtu ikmēneša darbu progresa ziņojumus. Tādēļ esam bijuši klāt visā projekta īstenošanas gaitā.

Projekta būvniecībā piedalās uzņēmumi no vairākām Eiropas valstīm ( Vācijas, Spānijas, Polijas, Dānijas ). Ģenerāluzņēmējs ir ACB un Binders izveidota struktūra Ķekava ABT.

Projektā ir pielietotas tehnoloģijas, kuras līdz šim Latvijā nebija pazīstamas.  Projekta būvniecības stadiju paredzēts pabeigt 2023 gada oktobrī. Būvnieki pilnībā iekļaujas laika grafikā. Projekts paredz arī 20 gadu ekspuatācijas sadaļu.  Tas kvalificēts kā PPP  ( Public Private Project ) projekts ( Pirmais Baltijā ) uz 20 gadiem. Tas nozīmē - būvnieki 20 gadus ar savu kapitālu atbild par ekspuatācijas izdevumiem. Pēc 20 gadiem Latvijas Valsts apņēmusies šo objektu izpirkt.

Par projektu vairāk šeit.

 

imgp6846jpg.jpg
imgp6861jpg.jpg
imgp6876jpg.jpg
imgp6872jpg.jpg
imgp7069jpg.jpg
imgp7059jpg.jpg
imgp7283jpg.jpg
imgp7326jpg.jpg
imgp7320jpg.jpg
imgp8942jpg.jpg
imgp8915jpg.jpg
imgp8974jpg.jpg
imgp9696jpg.jpg
imgp9662jpg.jpg
imgp9682jpg.jpg
imgp9724jpg.jpg
imgp0440jpg.jpg
imgp0454jpg.jpg
imgp0446jpg.jpg
imgp0495jpg.jpg
imgp0475jpg.jpg
imgp0508jpg.jpg
imgp0572jpg.jpg
imgp0575jpg.jpg
imgp0370jpg.jpg
imgp0406jpg.jpg
imgp0416jpg.jpg
imgp0439jpg.jpg
imgp0448jpg.jpg
imgp0502jpg.jpg
imgp0582jpg.jpg
imgp0463jpg.jpg
imgp0623jpg.jpg
imgp0628jpg.jpg
imgp0638jpg.jpg
imgp0648jpg.jpg