Uzņēmuma speciālisti veic darbus, kas saistīti ar esošu ēku apsekošanu, pārbūvi, restaurāciju. Mēs izstrādājam arī jaunu ēku projekta būvkonstrukciju ( BK ) sadaļu. Darbā izmantojam 3D programmu Autodesk Revit, aprēķinos izmantojam programmu Autodesk Robot un citas atbilstošas programmas specifisku konstrukciju, to mezglu projektēšanai. Ja nepieciešams, rēķinam konstrukcijas, kas nepadodas mūsdienu datoru programmām.

Darbus veicam ievērojot pastāvošos likumus, normatīvos aktus un būvnormatīvus.

Projekta ietvaros vienmēr piedāvājam lietot kvalitatīvus būvmateriālus, metāla kalumus, savienojumus un stiprinājumu elementus.

 

Lai saprastu, kā Latvijā tiek regulēta būvniecība, nepieciešams iepazīties ar Latvijas būvniecības likumu, un Vispārīgiem Būvnoteikumiem. Tas ļaus saprast, kādi dokumenti un cik detalizēti tie izstrādājami Jūsu projektam.

Nepieciešams iepazīties arī ar Ēku būvnoteikumiem, lai saprastu kārtību, kādā Latvijas Republikā pieļauta likumīga ēku būvniecība.