Jaunu ēku projektēšana

Lai pareizi uzsāktu jaunas ēkas projektēšanu, ļoti svarīgi ir savlaicīgi un pareizi sagatavot visus nepieciešamos dokumentus. Tādēļ vispirms nepieciešams atrast projekta vadītāju jeb arhitektu ( bieži arhitekts ir arī projekta vadītājs ), kurš izskaidros kādi dokumenti nepieciešami, palīdzēs tos sagatavot un iesniegt būvvaldē jeb citā organizācijā, ja tas nepieciešams.

Ar arhitektu izrunājams viss, kas saistīts ar ieceri mājas būvniecībai. Arhitekts arī izstrādās projekta arhitektūras sadaļu ( AR ), piesaistīs visus inženierus, kuri nepieciešami projekta izstrādei.

 

Mūsu speciālisti, pēc arhitekta uzaicinājuma un projekta AR sadaļas dokumentācijas iesniegšanas, izstrādās projekta būvkonstrukciju sadaļu ( BK ). Atkarībā no projekta stadijas ( detalizācijas pakāpes ), mēs izstrādāsim ēkas konstrukciju, plānu, griezumu, mezglu rasējumus. Sadaļā iekļautas arī galveno materiālu specifikācijas ar apjomiem un ieteicamajiem piegādātājiem. 

 

 

Dokumenti, kas nepieciešami projekta BK sadaļas izstrādei:

1. Grunts ģeoloģijas atskaite;

2. Ēkas plāns teritorijā;

3. Izstrādāta AR sadaļa.